Idi na glavni sadržaj

Poslednje ažuriranje: avgust 2023.

Dušan Rađenović PR Edukacija Dva Lista Beograd ("Dva Lista", "platforma", "mi" ili "nas") se obavezuje da zaštiti Vašu privatnost i osigura bezbednost Vaših ličnih podataka. Ovo obaveštenje o privatnosti objašnjava kako prikupljamo, koristimo i štitimo informacije o Vama prilikom korišćenja naših proizvoda i usluga ("usluge"). Poštujemo Vaša prava na privatnost i omogućavamo Vam izbor u vezi sa načinom prikupljanja i korišćenja Vaših informacija.

Prikupljanje i upotreba ličnih podataka

Pri prikupljanju Vaših ličnih podataka, pridržavamo se principa minimalnog prikupljanja podataka i koristimo ih samo u svrhu pružanja naših usluga. Način prikupljanja podataka zavisi od Vaše interakcije sa nama. Obezbeđujemo transparentnost u vezi sa ovim procesom.

Pravni osnovi za kontrolu ili obradu ličnih podataka su:

Saglasnost: Vi dajete svoju saglasnost ili imate razumna očekivanja da ćemo koristiti vaše informacije na određeni način - na primer, za registraciju na našoj platformi ili za prijem informacija o novim uslugama ili ponudama. Možete povući svoju saglasnost u bilo kom trenutku tako što ćete izabrati opciju "obriši moje podatke" unutar određene usluge ili putem zahteva na adresu support@dvalista.com.

Ugovor: Pružanje naših usluga i ispunjavanje naših obaveza prema Vama na osnovu Uslova korišćenja.

Pravna obaveza: Neophodnost ispunjavanja naših pravnih obaveza.

Opravdani interes: Kada je u našem opravdanom interesu da to učinimo. Opravdano se oslanjamo na "opravdani interes" kao pravni osnov za obradu od strane nas ili trećih strana koje koristimo u sledeće svrhe: zapošljavanje i uvođenje novih zaposlenih, saradnika i drugih ljudi koji rade sa nama; razvoj poslovanja; ili omogućavanje sistema prijave korisnicima putem njihovih naloga na društvenim mrežama.

Otkrivanje Vaših podataka trećim licima

Vaše lične podatke možemo deliti sa trećim licima samo u određenim situacijama, uključujući sledeće:
  • Kada imamo vašu saglasnost za deljenje podataka.
  • Kada je neophodno radi pružanja usluga koje ste zatražili, uključujući partnerima i pružaocima usluga koje angažujemo da nam pomognu u pružanju usluga.
  • U skladu sa zakonskim obavezama, kao odgovor na zahtev za informacijama od strane nadležnih organa ili drugih javnih organa
  • U slučaju spajanja, preuzimanja ili prodaje naše kompanije ili njenih sredstava, možemo preneti Vaše podatke na novog vlasnika ili entitet.

Bezbednost podataka

Preduzimamo odgovarajuće tehničke i organizacione mere kako bismo zaštitili vaše lične podatke od neovlašćenog pristupa, gubitka, zloupotrebe ili uništenja. Vaši podaci se čuvaju na sigurnim serverima i pristup imaju samo ovlašćena lica koja su obavezana na poverljivost.

Vaša prava

Imate pravo da pristupite, ispravite, izbrišete, ograničite obradu, prenesete i prigovorite na obradu vaših ličnih podataka u skladu sa važećim zakonodavstvom o zaštiti podataka. Da biste ostvarili ta prava, molimo vas da nas kontaktirate putem e-pošte na adresu support@dvalista.com.

Čuvanje podataka

Vaše lične podatke čuvamo samo onoliko dugo koliko je potrebno za postizanje svrhe za koju su prikupljeni ili do opoziva sa Vaše strane, osim ako zakonom nije predviđeno drugačije.

Izmene politike privatnosti

Ovo obaveštenje o privatnosti može biti povremeno ažurirano kako bismo prikazali promene u našim načelima zaštite privatnosti. Preporučujemo da redovno pratite našu veb stranicu kako biste bili informisani o eventualnim izmenama.

Kontakt

Ako imate bilo kakva pitanja ili zahteve u vezi sa ovim obaveštenjem o privatnosti, slobodno nas kontaktirajte putem e-pošte na adresu support@dvalista.com.